W układach wentylacji mechanicznej lub klimatyzacji w nowoczesnych budynkach, w tym także w domach jednorodzinnych, stosuje się rekuperację ciepła w celu zmniejszenia zużycia energii oraz dobowej stabilizacji temperatury wnętrz. Wykorzystane ciepłe powietrze lub woda (na odpływach do kanalizacji) oddaje energię do układu, w którym ogrzewane jest świeże powietrze lub czysta woda. Najprostszym rozwiązaniem stosowanym w układach wentylacyjnych jest rekuperator, tj. wymiennik krzyżowy. W bardziej zaawansowanych układach klimatyzacyjnych energia odzyskiwana jest z powietrza przez wymienniki ciepła w postaci paneli sufitowych. Stosowane są też układy buforujące i przechowujące energię cieplną.

W wyniku działania systemu rekuperacji w domu we wszystkich pomieszczeniach przez całą dobę obecne jest świeże powietrze o niskiej zawartości dwutlenku węgla i wilgoci oraz zanieczyszczeń. Powietrze w budynku ma skład bardzo zbliżony do składu powietrza zewnętrznego. Skład ten w rekuperowanym pomieszczeniu nie zmienia się, bez względu na porę dnia i roku, przy zamkniętych oknach oraz pomimo obecności ludzi, którzy są największymi producentami dwutlenku węgla i wilgoci.

Rekuperacja ogranicza zapotrzebowanie energetyczne budynku zapewniając przy tym stałą wentylację pomieszczeń.

Główne różnice pomiędzy rekuperacją, ogrzewaniem a klimatyzacją[1]:

Rekuperacja Ogrzewanie Klimatyzacja
Wymienia zużyte powietrze na świeże + - -
Oszczędza na kosztach eksploatacji budynku + - -
Oczyszcza powietrze w pomieszczeniach + - -
Filtruje powietrze w pomieszczeniach + - -
Działa prawidłowo przy otwartych oknach + + -
Konieczność wykonywania przeglądów serwisowych + + +
Jej eksploatacja zużywa niewielką ilość energii elektrycznej + + +
Działa w automatycznym trybie pracy i praktycznie nie wymaga ingerencji użytkownika + + +
Działa niezależnie od zewnętrznych warunków atmosferycznych + + +
Można regulować jej intensywność + + +
Grzeje* - + +
Chłodzi** - - +

* Rekuperacja nie grzeje w znaczeniu: w strefie klimatycznej, w której leży Polska, nie może zastąpić systemu grzewczego
** Rekuperacja nie chłodzi tak mocno jak klimatyzacja, ale - szczególnie z GWC lub jednostką chłodzącą - obniża temperaturę powietrza nawiewanego latem

System Rekuperacji - Wentylacja Mechaniczna - Rekuperacja & Wentylacja

System Rekuperacji - Wentylacja Mechaniczna - Rekuperacja - Wentylacja - 2021 - Nowość - Polska Jakość - Sklep - Producent Rekuperatorów - Dla domu - Biura - Przemysłu - System fi 75 - SYSTEM REKUPERACJI dla Twojego Domu, Biura i Przedsiębiorstwa.