Dom i Ogród Jest 22 produktów.

Dom i Ogród

Aktywne filtry

 • Nowy produkt

Skrzynka Narzędziowa 12" Pojemnik Organizer

Skrzynka Narzêdziowa 12" Caliber KCR3020 SKRZN12 Specyfikacja: - d³ugoæ - 30 cm - szerokoæ - 16 cm - wysokoæ - 15 cm - materia³ - tworzywo sztuczne Informacje dodatkowe: - Posiada solidne zapiêcia - Solidne zawiasy, które s¹ tak wykonane aby pokrywa nie odpina³a siê od do³u skrzynki. - Pokrywa nie ma organizerów, dziêki czemu jest przydatna przy ciê¿kich, profesjonalnych pracach. -...

13,45 zł Brutto
 • Nowy produkt

Kurtyna Wodna - Zraszacz Ogrodowy 7,5m

Tworzy przyjemną, delikatną mgiełkę wodną. Obniża temperaturę nawet o kilka stopni, dając przyjemne uczucie chłodu. Montaż nie wymaga specjalistycznych umiejętności. Właściwości: - obniża temperature otoczenia o 10-12°C - możliwość bezpośredniego podłączenia do węża ogrodowego lub kranu - łatwe czyszczenie dysz - odstrasza komary i insekty - absorbuje kurz znajdujący się w powietrzu -...

65,29 zł Brutto
 • Nowy produkt

Skrzynka Narzędziowa 18" Pojemnik Organizer

Skrzynka Narzędziowa 18" Caliber KCR5025 SKRZN18 Specyfikacja: - d³ugoæ - 46 cm - szerokoæ - 25,7 cm - wysokoæ - 22,7 cm - materia³ - tworzywo sztuczne - udźwig do 11,5 kg Informacje dodatkowe: - Posiada solidne zapiêcia - Posiada wewnêtrzne nosid³o, które jest standardowym wyposa¿eniem - Solidne zawiasy, które s¹ tak wykonane aby pokrywa nie odpina³a siê od do³u skrzynki. - Pokrywa nie...

29,18 zł Brutto
 • Nowy produkt

Zraszacz Pulsacyjny Wbijany Plastikowy Ogrodowy

Zraszacz Pulsacyjny Wbijany Plastikowy Ogrodowy 27m Zraszacz pulsacyjny wbijany. Wykonany z wysokiej jakoci tworzywa na przelotowym plastikowym kolcu. Regulowana wielkoæ i kszta³t pola zraszania. Blokada dla spryskiwania wybranego sektora. Kolec posiada nypel do szybkoz³¹czy i mo¿liwoæ szeregowego po³¹czenia z innymi zraszaczami. Obszar zraszania 27m.

12,99 zł Brutto
 • Nowy produkt

Wentylator wiatrak stojący BIUROWY DOMOWY DA-1601B

Wentylator wiatrak stojący DEDRA Descon DA-1601B Nazwa producenta/importera: DESCON Trzystopniowa regulacja prêdkoci pozwala dostosowaæ przep³yw powietrza do potrzeb. Dodatkowo funkcja oscylacji daje mo¿liwoæ rozprowadzenia powietrza po ca³ym pomieszczeniu. Wentylator stoj¹cy DA-1601B Descon to model w kolorze czarnym. Urz¹dzenie oka¿e siê niezwykle przydatne w okresie letnim i wiosennym...

115,00 zł Brutto
 • Nowy produkt

Wentylator Wiatrak BIURKOWY BIUROWY 30W Domowy

Wentylator Wiatrak BIURKOWY BIUROWY 30W Wentylator DESCON DA-0900B Biurkowy Czarny Nazwa producenta/importera: DESCON Wentylator biurkowy DA-0900B jest niezast¹pionym urz¹dzeniem w czasie upalnych dni. Posiada trzy ³opatki gwarantuj¹ce dobry przep³yw powietrza. Zabezpieczone siatk¹ typu mesh co daje dobr¹ dystrybucjê powietrza w wentylowanym pomieszczeniu. Dwustopniowa regulacja prêdkoci...

86,00 zł Brutto
 • Nowy produkt

Wentylator wiatrak stojący BIUROWY DOMOWY DEDRA...

Wentylator wiatrak stojący DEDRA Descon DA-1601 BIAŁY Nazwa producenta/importera: DESCON Trzystopniowa regulacja prêdkoci pozwala dostosowaæ przep³yw powietrza do potrzeb. Dodatkowo funkcja oscylacji daje mo¿liwoæ rozprowadzenia powietrza po ca³ym pomieszczeniu. Wentylator stojący DA-1601 Descon to model w kolorze bia³ym. Urz¹dzenie oka¿e siê niezwykle przydatne w okresie letnim i wiosennym...

115,00 zł Brutto
 • Nowy produkt

Rękawice Rękawiczki ROBOCZE (2szt PARA )

Rêkawice Rêkawiczki Robocze 2szt. PARA Rêkawice ochronne popularnie zwane wampirkami stosowane do prac w rolnictwie, ogrodnictwie, transporcie i pracach mechanicznych o minimalnym stopniu zagro¿enia Wykonane s¹ z dzianiny i zakoñczone elastycznym ci¹gaczem w nadgarstku. Od strony chwytnej powlekane s¹ gum¹ (lateksem), która zwiêksza trwa³oæ rêkawicy i zapewnia lepsz¹ chwytnoæ. Rêkawice...

1,99 zł Brutto
 • Nowy produkt

Okulary ochronne przeciwodpryskowe bezbarwne

Okulary ochronne przeciwodpryskowe, bezbarwne UNIWERSALNE Przeznaczone do kompleksowej ochrony oczu przed odpryskami powstaj¹cymi podczas maszynowej i rêcznej obróbki drewna, metali, tworzyw sztucznych. Wykonane z przeroczystego, miêkkiego tworzywa. Doskonale dopasowuj¹ siê do twarzy. Nie ograniczaj¹ pola widzenia. Bardzo lekkie i wytrzyma³e.

8,99 zł Brutto
 • Nowy produkt

Kuchenka elektryczna 1 palnik 1500W CAMPING OGRÓD

Kuchenka elektryczna 1 palnik 1500W CAMPING OGRÓD DZIAŁKA Mała i praktyczna - kuchenka turystyczna! Przyda  sie do gotowania na kampingu i w ogrodowej altanie z dostêpem do pr¹du. Poratuje w trakcie remontu lub przerwy w dostawie gazu. Model PG10N to lekka i niewielka kuchenka elektryczna z p³ynn¹ regulacj¹ temperatury, która umo¿liwia podgrzewanie, gotowanie i sma¿enie potraw. Szybko siê...

105,00 zł Brutto
 • Nowy produkt

Kuchnia kuchenka gazowa 2 palnikowa + reduktor

Kuchnia gazowa 2-palnikowa + reduktor czarna matowa 2 palniki gazowe cinienie nominalne gazu 37 mbar ruszt metalowy obudowa metalowa moc cieplna 4,4 kW rodzaj gazu LPG regulacja p³omienia gazu Dwupalnikowa KGT-2 187 g/h 2,57 kW 1,49 + 1,08 kW ZAMYKANA POKRYWA - Po skoñczonym gotowaniu mo¿esz przykryæ palniki aby zabezpieczyæ przed przypadkowym poparzeniem. Zamykana pokrywa, to równie¿...

199,99 zł Brutto
 • Nowy produkt

WĄŻ OGRODOWY 1/2 20m ZESTAW Zraszacz MOCNY

Wąż ogrodowy 1/2" - 20m Wąż ogrodniczy 3-warstwowy, zbrojony. Wykonany z miêkkiego PVC. - wąż 3 warstwowy - zwiêkszona gramatura i wytrzyma³oæ - poliestrowy oplot krzyżowy - elastyczny - zakres temperatur -10/+50° - odporny na promienie UV i osadzanie glonów wewn¹trz wê¿a Wąż ogrodniczy 3-warstwowy, zbrojony. Wykonany z miêkkiego PVC o zwiêkszonej gramaturze i wytrzyma³oci. I warstwa -...

62,55 zł Brutto
 • Nowy produkt

WĄŻ OGRODOWY 1/2 30m ZESTAW + Zraszacz Złączki

Wąż ogrodowy 1/2" - 30m Wąż ogrodniczy 3-warstwowy, zbrojony. Wykonany z miêkkiego PVC. - wąż 3 warstwowy - zwiêkszona gramatura i wytrzyma³oæ - poliestrowy oplot krzyżówy - elastyczny - zakres temperatur -10/+50° - odporny na promienie UV i osadzanie glonów wewn¹trz wê¿a Wąż ogrodniczy 3-warstwowy, zbrojony. Wykonany z miêkkiego PVC o zwiększonej gramaturze i wytrzymaśoci. I warstwa -...

88,99 zł Brutto
 • Nowy produkt

WĄŻ OGRODOWY 1/2 30m ZESTAW +Zraszacz +Elementy

Wąż ogrodowy 1/2" - 30m Wąż ogrodniczy 3-warstwowy, zbrojony. Wykonany z miękkiego PVC. I warstwa - wewnêtrzna, z czarnego PVC odporna na UV i osadzanie siê glonów w wê¿u II warstwa - oplot krzy¿owy z w³ókna syntetycznego III warstwa - zewnêtrzna z miêkkiego PVC Zestaw 4-elementowy na wąż 1/2" Zestaw 4-elementowy z dysz¹ prost¹ i szybkoz³¹czami na wąż 1/2". Dostêpny w kolorze...

69,92 zł Brutto
 • Nowy produkt

WĄŻ OGRODOWY 1/2 20m ZESTAW + Zraszacz +Złączki

Wąż ogrodowy 1/2" - 20m Wąż ogrodniczy 3-warstwowy, zbrojony. Wykonany z miêkkiego PVC. I warstwa - wewnêtrzna, z czarnego PVC odporna na UV i osadzanie siê glonów w wê¿u II warstwa - oplot krzy¿owy z w³ókna syntetycznego III warstwa - zewnêtrzna z miêkkiego PVC Zestaw 4-elementowy na w¹¿ 1/2" Zestaw 4-elementowy z dysz¹ prost¹ i szybkoz³¹czami na w¹¿ 1/2". Dostêpny w kolorze...

52,00 zł Brutto
 • Nowy produkt

WĄŻ OGRODOWY 3/4 30m ZESTAW +Zraszacz + Końcówki

Wąż ogrodowy 3/4" - 30m Wąż ogrodniczy 3-warstwowy, zbrojony. Wykonany z miêkkiego PVC. - wąż 3 warstwowy - zwiêkszona gramatura i wytrzyma³oæ - poliestrowy oplot krzy¿owy - elastyczny - zakres temperatur -10/+50° - odporny na promienie UV i osadzanie glonów wewn¹trz wê¿a Wąż ogrodniczy 3-warstwowy, zbrojony. Wykonany z miêkkiego PVC o zwiêkszonej gramaturze i wytrzyma³oci. I warstwa -...

127,15 zł Brutto
 • Nowy produkt

WĄŻ OGRODOWY 3/4 20m ZESTAW +Zraszacz +Końcówki

Wąż ogrodowy 3/4" - 20m Wąż ogrodniczy 3-warstwowy, zbrojony. Wykonany z miêkkiego PVC. - wąż 3 warstwowy - zwiêkszona gramatura i wytrzyma³oæ - poliestrowy oplot krzy¿owy - elastyczny - zakres temperatur -10/+50° - odporny na promienie UV i osadzanie glonów wewn¹trz wê¿a Wąż ogrodniczy 3-warstwowy, zbrojony. Wykonany z miêkkiego PVC o zwiêkszonej gramaturze i wytrzyma³oci. I warstwa -...

89,99 zł Brutto