PROLEX PROSZEK NA MRÓWKI 100g
 • PROLEX PROSZEK NA MRÓWKI 100g
 • Nowy

PROLEX PROSZEK NA MRÓWKI 100g

9,90 zł
Brutto
Ilość
Poprzednia najniższa cena: 9

Preparat owadobójczy w postaci granulatu przeznaczony do zwalczania mrówek oraz ich gniazd.

Preparat owadobójczy w postaci granulatu przeznaczony do zwalczania mrówek

oraz ich gniazd.

Preparat biobójczy w formie granulatu do posypywania przeznaczany do zwalczania mrówek nachodzących do budynków z zewnątrz oraz bytujących w ich pobliżu (na balkonach, tarasach, podjazdach, chodnikach i ścieżkach).

Preparat wykazuje skuteczność po 24 godzinach od momentu zastosowania, kolonie mrówek ulegają całkowitemu wyginięciu po około 15 dniach od zastosowania.

SPOSÓB UŻYCIA:

Widoczną warstwę granulek należy rozsypać na powierzchni gniazda i ścieżkach, którymi wędrują mrówki. Produkt można stosować do zwalczania mrówek nachodzących z zewnątrz do budynków mieszkalnych

i użyteczności publicznej: w mieszkaniach, pomieszczeniach gospodarczych, zakładach produkcyjnych, zakładach przetwórstwa spożywczego, magazynach, obiektach handlowych, inwentarskich,

pomieszczeniach biurowych, lokalach użyteczności publicznej, hotelach, a także mrówek bytujących w ich pobliżu (na balkonach, tarasach, podjazdach, chodnikach i ścieżkach oraz przy fundamentach zabudowań).

DAWKOWANIE:

 • 10 g preparatu na 1 m2 powierzchni, na której bytują mrówki lub na 1 gniazdo mrówek.
 • W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych (np. opadów deszczu) wyłożyć świeżą porcję preparatu.
 • W przypadku bardzo dużego nasilenia owadów zabieg należy powtórzyć.

SUBSTANCJE CZYNNE:

 • cypermetryna (0,50 g/100 g)
 •  geraniol (0,01 g/100 g)

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

 • Przechowywać w suchych i chłodnych pomieszczeniach. Nie przechowywać w pobliżu produktów spożywczych i pasz.
 • Nie spożywać. Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Po zakończeniu pracy z preparatem umyć ręce wodą z mydłem.
 • Postępowanie z odpadami produktu (w tym przeterminowanego) i opakowaniem:
 • Nie usuwać do kanalizacji. Nie dopuszczać do zanieczyszczenia wód powierzchniowych, gruntowych i gleby.
 • Nie składować na wysypiskach komunalnych. Odpadowy produkt i opróżnione opakowanie po preparacie traktować jako odpad niebezpieczny.

Zabrania się unieszkodliwiania odpadów we własnym zakresie, likwidację przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi przepisami, przekazać do utylizacji specjalistycznej firmie.

PIERWSZA POMOC:

Skażenie skóry: zdjąć całą skażoną odzież. Obmyć skórę wodą, a następnie wodą i mydłem. Skażoną odzież należy uprać przed ponownym założeniem.

Skażenie oka: Przemywać oczy dużą ilością wody co najmniej 15 minut przy odwiniętych powiekach. Jeżeli ból i zaczerwienienie oczu będzie się utrzymywać, natychmiast zapewnić konsultację lekarza okulisty.

Narażenie inhalacyjne: wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze.

Po spożyciu: nie wywoływać wymiotów bez konsultacji medycznej, zapewnić spokój. Wezwać natychmiast pomoc medyczną.

NAJWAŻNIEJSZE OSTRE I OPÓŹNIONE OBJAWY ORAZ SKUTKI NARAŻENIA:

Skażenie oka: podrażnienie, zaczerwienienie, łzawienie, pieczenie.

Skażenie skóry: podrażnienie, odczyny uczuleniowe.

Narażenie inhalacyjne: bóle i/lub zawroty głowy, może działać drażniąco na błony śluzowe i górne drogi oddechowe.

Po spożyciu: nudności, wymioty, biegunka.

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

B-MR-P-100-PLX
990 Przedmioty

2 innych produktów w tej samej kategorii: