Gogle ochronne przeciwodpryskowe bezbarwne okulary
  • Gogle ochronne przeciwodpryskowe bezbarwne okulary
  • Gogle ochronne przeciwodpryskowe bezbarwne okulary

Gogle ochronne przeciwodpryskowe bezbarwne okulary

8,99 zł
Brutto
Ilość
Poprzednia najniższa cena: 8

Gogle ochronne przeciwodpryskowe, bezbarwne

UNIWERSALNE

1e04d41193d360e8187f2d1c267a3821.jpg
  • Gogle ochronne s³u¿¹ ochronie oczu przed odpryskami cia³ sta³ych, mog¹cymi powstaæ w trakcie pracy.
  • Kszta³t okularów pozwala na dobre dopasowanie ich do twarzy, co poprawia zarówno bezpieczeñstwo u¿ytkownika jak i zapewnia komfort podczas u¿ytkowania.
  • Otwory wentyluj¹ce zapobiegaj¹ce parowaniu wewn¹trz gogli
  • Zak³adane na elastyczn¹ gumkê, dziêki czemu dobrze siê dopasowuj¹

OKU-GOG
70 Przedmioty

13 innych produktów w tej samej kategorii: