Skrzynka Narzędziowa 18" Pojemnik Organizer
  • Skrzynka Narzędziowa 18" Pojemnik Organizer
  • Skrzynka Narzędziowa 18" Pojemnik Organizer
  • Skrzynka Narzędziowa 18" Pojemnik Organizer

Skrzynka Narzędziowa 18" Pojemnik Organizer

29,18 zł
Brutto
Ilość
Poprzednia najniższa cena: 29

Skrzynka Narzędziowa 18" Caliber KCR5025

SKRZN18

Specyfikacja:

- d³ugoæ - 46 cm

- szerokoæ - 25,7 cm

- wysokoæ - 22,7 cm

- materia³ - tworzywo sztuczne

- udźwig do 11,5 kg

641f02a420c1b13c8817ee04d886cecd.jpg

Informacje dodatkowe:

- Posiada solidne zapiêcia

- Posiada wewnêtrzne nosid³o, które jest standardowym wyposa¿eniem

- Solidne zawiasy, które s¹ tak wykonane aby pokrywa nie odpina³a siê od do³u skrzynki.

- Pokrywa nie ma organizerów, dziêki czemu jest przydatna przy ciê¿kich, profesjonalnych pracach.

- Posiada specjaln¹ fakturê na czarnych elementach

- Pokrywa jest wzmocniona (specjalne przet³oczenia w kszta³cie prostok¹tów)

- Zawiera równie¿ uchwyt na zamkniêcie skrzynki na k³ódkê

- Nonoæ do 6 kg

Skrzynka dziêki której jasno i przejrzycie posortujesz drobne elementy:

- w pracy

- magazynie

- gara¿u

- w domu.

6748103520738cfae0bafde8c53ea296.jpg

SKRZN18
223 Przedmioty

1 inny produkt w tej samej kategorii: