Taśma MALARSKA DOLPHIN BLUE 50m 38mm
  • Taśma MALARSKA DOLPHIN BLUE 50m 38mm
  • Taśma MALARSKA DOLPHIN BLUE 50m 38mm
  • Taśma MALARSKA DOLPHIN BLUE 50m 38mm

Taśma MALARSKA DOLPHIN BLUE 50m 38mm

20,45 zł
Brutto
Ilość
Poprzednia najniższa cena: 20

Taśma MALARSKA DOLPHIN BLUE 50m 38mm

TA-MAL-BLUE-38

Jest to Profesjonalna Taśma malarska specjalnie przygotowana do d³ugiego przebywania na powierzchni i ³atwego usuwania bez uszkodzenia pod³o¿a oraz pozostawiania ladów kleju. Jest to najlepszy wybór zarówno dla profesjonalisty, jak i dla indywidualnego u¿ytkownika.

b95d1c552b18f8a809339f2079390a33.jpg
b503d54f915dde9886e5a6e1a8ec0d13.jpg

Zastosowanie BLUE DOLPHIN TAMA MALARSKA:

Do powierzchni tj.:  malowane ciany i listwy, lakierowane powierzchnie drewniane, szk³o, plastik, metal itp. Sprawdza siê zarówno w bardzo niskich, jak i wysokich temperaturach (-10°C do +60°C)

Cechy BLUE DOLPHIN TAMA MALARSKA:

  • Bardzo dobra przyczepnoæ do chropowatych powierzchni
  • Nie pozostawia kleju
  • Czyste krawêdzie
  • Klej specjalnie modyfikowany i stabilizowany do stosowania do wewn¹trz oraz na zewn¹trz
  • Ochrona powierzchni do 30 dni
  • Odporna na promieniowanie UV
  • Odporna na wilgoæ
  • Szybka i ³atwa w monta¿u
  • Odporna na uszkodzenia mechaniczne
  • Wydajna

Korzyci BLUE DOLPHIN TAMA MALARSKA:

  • £atwo usuwa siê z powierzchni bez zostawiania ladów kleju
  • Przyjazna dla rodowiska, klej nie zawiera rozpuszczalników
  • Du¿e nawiniêcie na rolce daje super oszczêdnoci w cenie i u¿yciu
  • Przystêpna cena
TA-MAL-BLUE-38
547 Przedmioty

12 innych produktów w tej samej kategorii: