Narzędzia Ogrodnicze Jest 4 produktów.

Aktywne filtry

  • Nowy produkt

Rękawice Rękawiczki ROBOCZE (2szt PARA )

Rêkawice Rêkawiczki Robocze 2szt. PARA Rêkawice ochronne popularnie zwane wampirkami stosowane do prac w rolnictwie, ogrodnictwie, transporcie i pracach mechanicznych o minimalnym stopniu zagro¿enia Wykonane s¹ z dzianiny i zakoñczone elastycznym ci¹gaczem w nadgarstku. Od strony chwytnej powlekane s¹ gum¹ (lateksem), która zwiêksza trwa³oæ rêkawicy i zapewnia lepsz¹ chwytnoæ. Rêkawice...

1,99 zł Brutto
  • Nowy produkt

Okulary ochronne przeciwodpryskowe bezbarwne

Okulary ochronne przeciwodpryskowe, bezbarwne UNIWERSALNE Przeznaczone do kompleksowej ochrony oczu przed odpryskami powstaj¹cymi podczas maszynowej i rêcznej obróbki drewna, metali, tworzyw sztucznych. Wykonane z przeroczystego, miêkkiego tworzywa. Doskonale dopasowuj¹ siê do twarzy. Nie ograniczaj¹ pola widzenia. Bardzo lekkie i wytrzyma³e.

8,99 zł Brutto